این گروه صنعتی با تکیه بر تجربه 35 ساله و دانشی علمی در زمینه مکانیک و الکترونیک و سیستم های اتماسیون (شامل : پنوماتیک و یی ال سی و موتورهای سرور) بر این باور است که با امکاناتی هر چند محدود می توان ایده های بزرگ را به واقعیت تبدیل کرد. لذا این مجموعه از هر گونه ایده های جدید در زمینه افزایش کیفیت و کمیت تولید و ارائه محصولات متفاوت اسقبال می نماید…

 

با توجه به درخواست تولیدکنندگاه محترم اولویت در پروژه های آتی موارد ذیل می باشد.

1) ساخت ماشین بسته بندی تمام اتوماتیک دستمالی توالتی در ادامه خط تولید قبلی

2) ساخت ماشین بسته بندی تمام اتوماتیک دستمال دویست برگی با لفاف نایلنی