برش دستمال توالتی وحوله (لاگسا)

برش دستمال توالتی و حوله(لاگسا)

___________________

برش دستمال توالتی و حوله(لاگسا)

تیغه مدور با کیفیت برش بالا
موتور سروو با دقت برش بالا
برش دو رول همزمان
تیز کن اتومات به همراه موتور مجزا

ادامه مطلب …