کلیه محصولات به مدت یک سال دارای گارانتی و شامل ده سال خدمات می باشند. یدک کلیه قطعات موجود می باشد و در صورت نیاز از طریق پایانه باربری به کلیه نقاط کشور ارسال می شود.

پشتیبانی فنی همواره در خدمت اپراتوری ها بوده و شماره های تماس مستقیم در اختیار ایشان قرار داده می شود. توجه:قطعات مصرفی و لوازم برقی شامل گارانتی نمی باشند.